CÁC LOẠI HỆ THỐNG BĂNG TẢI

CÁC LOẠI HỆ THỐNG BĂNG TẢI

Admin 19/11/2018
  1. Băng tải loại bỏ hàng lỗi (Depositing; Diverting and Sorting):

Gồm băng tải đặt chuyển hướng (Depositing) và băng tải loại bỏ (Rejects). Giữa hai loại hệ thống băng tải này có sự khác biệt khá rõ.

  • Băng tải loại bỏ (Rejects):

Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại ra. Một hệ thống cảm biến sẽ quét toàn bộ và phát hiện sai số, sản phẩm lỗi, không an toàn. Có nhiều cách để loại sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nhưng thông thường nhất là Retracting Tail. Theo đó, các sản phẩm lỗi sẽ bị rơi vào một băng tải khác từ đó di chuyển vào trong thùng để đem đi xử lí, Thùng hàng lỗi có thể được bỏ đi hoặc đem đến khâu khác xử lí lại.

  • Băng tải chuyển hướng (Depositing):

Đây là dạng băng tải rút,  được kết hợp với một hệ thống cảm biến nhằm phân loại sản phẩm và chuyển hướng chúng đến nơi chính xác để đóng gói hoặc đến khâu khác trên một băng tải khác.

  1. Băng tải đổi chiều và sắp xếp (Diverting and Sorting):

Băng tải được sử dụng trong hệ thống này là loại băng tải thường tiêu chuẩn, kết hợp với các hệ thống phân loại đơn giản. Lúc này, các loại sản phầm được phân loại dựa trên trọng lượng, hình dạng. dung tích (thể tích),… Băng tải lúc này được lắp đặt dưới dạng xẻ nhánh. Bên cạnh đó, nhờ vào hệ thống cảm biến, các sản phẩm được chuyển hướng thông qua các rãnh tĩnh hoặc cổng chủ động, cần gạc, … Cụ thể, chúng sẽ làm thay đổi hướng sản phẩm sang một hay các vị trí khác nhau, tách sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau.

  1. Băng tải gầu nângbăng tải cong (Elevator and line egress):

Đồi với các nhà xưởng, công ty có diện tích nhỏ hẹp, băng tải gẩu nâng là một giải pháp tuyệt voief để giải quyết vẫn đề không gian. Hàng hóa sẽ được vận chuyển lên và xuống dốc thông qua băng tải kết hợp với các gầu nâng.

Bên cạnh đó, băng tải cong cũng giải quyết được cho một số không gian, hoặc đặc thù vị trí đối với một số nhà xưởng. Độ cong sẽ tùy thuộc vào từng tính chất môi trường và có thể có độ cong lớn hay nhỏ.  

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn